Време за иновации. Време за успех.

Решения

Октун ООД е софтуерна компания, която извършва развой на следните видове системи:

 • информационни web среди за широка публика
 • системи за управление на производствени и бизнес процеси
 • B2B web среди за комуникация между страни в бизнес процеси
 • мобилни приложения за бизнес и крайни клиенти.

Акцент при предоставянето на услуги за бизнеса е изграждането на високотехнологични цялостни решения. Това често са приложения с много високо ниво на сложност, обслужващи специфични бизнес процеси от приложна област, за които или няма изградени универсални решения, или наличните не са ефикасно приложими. Специалистите на Октун имат опит и в нестандартни решения за управление и обмен на информация чрез различни електронни устройства.

Технологии

Компетентността на екипа покрива задачи с различна сложност в технологичния спектър:

Enterprise клас

 • Java EE
 • Redhat Jboss Application Platform
 • Набор от SQL и NoSQL бази данни
 • Apache Solr
 • GNU/R

Web приложения

 • HTML5
 • AngularJS
 • Backbone.js
 • Twitter's Bootstrap

Мобилни приложения

 • iOS
 • Android
 • Windows Phone

Десктоп

 • GNU/Linux
 • OSX
 • Windows

Инфраструктура

 • RedHat Enterprise Linux, Ubuntu Server
 • LDAP услуги
 • Интегрирани пощенски услуги
 • Клъстърни решения с Corosync, Pacemaker, HAProxy

Екип

Професионалистите на Октун са улегнали специалисти с компетентност и дългогодишен опит в развой на високотехнологични системи с голям пазарен успех. Част от тях са водещи специалисти, освен в ИТ, и в други специалности като бизнес анализ, ползваемост, маркетинг, лингвистика, математическо моделиране – мултидисциплинарна компетентност, която покачва неимоверно рейтинга на екипа в решаването на имплементации с висока технологична сложност и откроени конкурентни качества.

Ние в Октун сме известни с директно и безпрекословно отношение на перфекционизъм и цялостност на решенията. Това ни позволява да изработваме отличително ефикасни решения и да градим нашия бизнес преди всичко върху препоръки от клиенти.

Проекти

Октун ООД предприе създаването на софтуерна платформа, прилагаща авторски иновативен процес за контекстно съхраняване и извличане на информация, с приложимост в системи с висока динамичност и висока сложност на обектите и връзките между тях. Контекстно ориентираният подход при интерпретиране на информационния процес предоставя технологични и архитектурни предимства, които пряко се отнасят към обогатяването на информацията с прецизиращ и класифициращ контекст. Разработената по тази концепция информационна платформа притежава качества на акселератор на информационния процес чрез повишаване на качеството на информацията.

Платформата е изградена от преизползваеми софтуерни компоненти и реализира абстрактен модел на комуникационната среда, пригоден за различни приложни области.

Фазата на развой и подготовка на тази софтуерна платформа за пазарна реализация е финансирана от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Контакти

София 1164, ул. Синчец № 10, етаж 1, ап. 1

info@octoon.net